شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] از اينکه زني با تو ديوانه وار بحث ميکندخوشحال باش دنياي زنها کاملا متفاوت و مرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پايان توست... @dr_shariiati
+ [تلگرام] .
+ [تلگرام] .
+ [تلگرام] رفتن آدم‌ها، برايمان شبيه غول وحشتناک قصه‌هاي بچگي‌مان شده است. بيايم باور کنيم همه رفتن‌ها که بد نيست. همه رفتن‌ها که فاجعه نيست. همه رفتن‌ها تيغ نيست که خش بندازد روي نازکاي دل ما. همه رفتن‌ها هميشگي نيست! بعضي‌ها موقتي مي‌روند. مي‌روند تا مدتي خلوت کنند... گوشه دنج يک کافه بنشينند، زندگي‌شان را با تمام روابط‌شان بالا و پايين کنند و کلي نقشه بکشند براي روزهاي نيامده... همه رفتن براي هميشه را بلد نيستند... نمي‌روند!خيالت راحت . فقط کمي دو‌ر مي‌شوند تا تکليف‌شان را با خيلي چيزها روشن کنند. يا مثل جنگجوي زخمي از نبرد با خودشان برمي‌گردند يا مثل يک سردار پيروز هر جور که آمدندو برگشتند ،مرهم باشيم! مرهم باشيد! لازم است يک وقت‌هايي آدم‌ها خودشان را از ما دور کنند. فاطمه بهروزفخر
+ [تلگرام] @BI20ST تمام غصه ها از همان جايي آغاز مي شوند که، ترازو برمي داري و مي افتي به جان دوست داشتنت . اندازه مي گيري ! حساب و کتاب مي کني ! مقايـسه مي کني !… و خدا نکند حساب و کتابت برسد به آن جا کـه زيادتر دوستش داشته اي، زيادتر گذشته اي، زيادتر بخشيده اي، به قدر يک ذره، حتي يک ثانيه ! درست از همان جاست که توقع آغاز مي شود، و توقع آغاز همه رنج هايي است که ما مي بريم…
+ [تلگرام] و تنهايي اتفاق سنگيني ست که هر شب در آغوش من مي افتد.
+ [تلگرام] غمگين ترين درد مرگ نيست دلبستگي به کسي است که بداني هست اما، اجازه ي بودن در کنارش را نداري...
+ [تلگرام] .
+ [تلگرام] حرف حساب: ما آدم ها بايد توي زندگي مان پاي خيلي چيزها بايستيم.... پاي حرف هايي که مي زنيم، قول هايي که مي دهيم، اشتباهاتي که مي کنيم، احساساتي که بروز مي دهيم، نگاه هايي که از عمق جان مي کنيم، دوستت دارم هايي که مي گوييم، زندگي هايي که مي بخشيم، و عشق هايي که نثار مي کنيم... ما آدم ها بايد توي زندگي مان پاي انتخاب هايمان بايستيم.... زندگي مواجهه ي ابدي آدم هاست با انتخاب هايشان….
درب کنسرو بازکن برقی
ترنم باران بهاري
رتبه 0
0 برگزیده
20 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ترنم باران بهاري عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top