سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حال این روزهایم

وجودم دو تکه شده و نیمی از آن در تاریکی ایست که نور امیدی در انتهایش سو سو می زند و نیم دیگرم نا امیدی فریاد می کشد صبوری بس است و دیگر ادامه نده و من احمقانه امید دارم که سو سو زدن امید در اعماق وجودم شعله بگیرد... 

 

باران