سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

یک زن....

    نظر

درون یک زن همیشه سه زن میتونى ببینى!

یک نوجوان بى پرواى بغلى،

یک زن میانسال مستقل و 

یک زن مسن غرغرو

رفتارمرد تعیین میکنه کدوم زن پررنگتر باشه!!!