سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زمین بهشت می شود ...

    نظر

زمین بهشت می شود.......

روزیکه مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت ومسخره کردن دیگران!

هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس!

هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران!

هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانى و انسانیت!

هیچ دینى با ارزشتر از انسانیت نیست!

هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق!

هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبى ...

 

   پائولو_کوئیلو