سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

این هم میگذرد...

    نظر

            ((( بی نهایت زیبا و خواندنی))) 

 

 

 مردی با لباس و کفشهای گرانقیمت به دیوار? خیره شده بود و می گریست. نزدیکش شدم و به نقطه ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم، نوشته شده بود : این هم می گذرد علت را پرسیدم گفت: این دست خط من است. چندسال پیش در این نقطه هیزم می فروختم، حال صاحب چندین کارخانه ام. پرسیدم: پس چرا دوباره به اینجا برگشتی؟ گفت: آمدم تا باز بنویسم : این هم می گذرد. 

 

گر به دولت برسی، مست نگردی مردی،

گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی 

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی.

 

 

!!!!!!