سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

از گور خریدم پرسیدم!!!

??   از گورخر پرسیدم:

" آیا تو سیاه هستی با خط های سفید یا سفیدی باخط های سیاه؟ "

  و گورخر از من پرسید:

"آیا تو خوبی با عادت های بد یا بدی با عادت های خوب؟

آیا آرامی و بعضی وقت ها شلوغ یا شلوغی و بعضی وقت ها آرام؟

آیا شادی و بعضی روزها غمگین یا غمگینی و بعضی وقت ها شاد؟"

و همچنان پرسید و پرسید و پرسید.

دیگر هیچوقت از گورخری،

درباره ی رنگِ پوستش نخواهم پرسید...

 

??شل سیلور استاین